Starý otec - poctivé slovenské potraviny

SK CZ

Starý Otec pomáha

11. 1. 2019

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“

Jan Amos Komenský

Od dnes spúšťame jeden veľmi milý projekt, z ktorého máme všetci veľkú radosť. Volá sa „Starý Otec pomáha“. Vychádza z našej spoločenskej povinnosti správať sa zodpovedne voči ľuďom, ktorí sa rôznym riadením osudu dostali do ťažkej situácie. Týmto projektom sa budeme snažiť dostať k tým, ktorí to potrebujú, produkty, ktoré nateraz nezmyselnou legislatívou musia končiť v odpade.

Zákony nám stanovujú, že potraviny po „expirácii“, nie je možné ďalej predávať. Každoročne tak končí príliš veľa potravín ako odpad a úplne zbytočnr. A to by sme chceli zmeniť. Rozlišujeme dva možné spôsoby označenia:

  1. Spotrebovať do: je uvedené na potravinách podliehajúcich rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska, ako sú čerstvé ryby, čerstvé mleté mäso, jogurty, čerstve pečivo, atď.
  2. Minimálna trvanlivosť: uvádza dátum, dokedy si potravina uchová svoju predpokladanú kvalitu. Potravina je ešte stále bezpečná na konzumovanie po uvedenom dni "dátumu minimálnej trvanlivosti" za predpokladu, že sú dodržiavané návody na skladovanie a balenie nie je poškodené.

Čo môžeme darovať?

Všetky potraviny, ktoré majú na obale uvedené „Minimálna trvanlivosť“.

Komu môžeme pomôcť?

Detské domovy, domovy dôvodcov, azylové domy atď. Našou podmienkou je miestna príslušnosť v Bratislave.

Ako budeme postupovať?

Krok 1

Od 11. januára bude bežať online kampaň na stránke Starého Otca na Facebooku, zároveň zákaznícu nájdu plagát na každej našej predajni aj u zapojených partnerov. Kde prosíme ľudí aby nám poradili prevádzky, ktorým by sme mohli takto pomáhať.

Krok 2

Od 31.januára 2019 bude prebiehať hlasovanie za prevádzky, ktorým budeme reálne pomáhať. Hlasovanie bude prebiehať v niekoľkých úrovniach:

  • Online na Fanpage formou Ankety kde budú ako možnosti najčastejšie sa objavujúce sa prevádzky, ktoré nám ľudia navrhnú a ľudia budú môcť za ne hlasovať.
  • Offline na predajniach. Zákazník za každý nákup nad 10€ získa automaticky hlasovaciu kartičku, na ktorej môže vyznačiť prevádzku, ktorej by sme mali podľa neho pomáhať. Každá predajňa bude vybavená „boxom“ do ktorého sa budú kartičky vhadzovať.
  • Slovenský rybársky zväz BA5 pri predaji povoleniek. Za každú povolenku dostane rybár opäť jednu kartičku na ktorej bude môcť zahlasovať.

Hlasovanie bude prebiehať uvedenými spôsobmi do 10.02.2019.

Krok 3

Od 10. februára 2019 spracovanie výsledkov hlasovania a oficiálne zverejnenie zoznamu prevádzok, ktorým budeme pomáhať. Následne sa čo najskôr pokúsime legislatívne doriešiť s vybranými prevádzkami spoluprácu.

Čo sa ešte bude diať?

Táto naša myšlienka sa zapáčila aj naším partnerom (veríme že ich bude stále viac). A preto v období 10.-18.02.2019 prebehne dohadovanie individuálnych spoluprác pre konkrétne prevádzky ktorým budeme pomáhať.

Ako príklad uvediem Slovenský rybársky zväz BA5, ktorý chce v spolupráci s nami pripraviť krúžky pre deti, tábory, pobyty pri vode a edukačné pobyty výlučne pre nami zazmluvnené prevádzky. Do všetkých týchto aktivít sa samozrejme budeme spolu s partnermi tiež zapájať.

Preto privítame akýkoľvek návrh na spoluprácu a pomôžeme Vám vypracovať program.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov, návrhov a podobne nás neváhajte kontaktovať mailom na pomahame@staryotec.sk alebo telefonicky na +421 903 251 380. 


Filozofia
Starého
Otca

Starý Otec je sieť predajní s potravinami, ktorá si dala za cieľ ponúknuť svojim zákazníkom výlučne slovenské potraviny a to potraviny na Slovensku skutočne vyrábané, nie iba zabalené.

Slovensko produkuje množstvo skvelých produktov, na ktoré môžeme byť skutočne hrdí. Nechceme, aby zostávali neprávom v úzadí len preto, lebo nemajú takú marketingovú podporu, ako svetové značky.